Magra Nehri Köprüsü İtalya’da bulunan, betonarme ayak ve tabliyeden oluşan bir otoyol köprüsüdür. Köprü, deprem etkilerine karşı deprem yalıtımlı olarak tasarlanmıştır. Yapının sismik yalıtım sistemini oluşturacak deprem izolatörlerinin tasarım ve üretim projesini TİS Teknolojik İzolatör Sistemleri A.Ş. üstlenmiştir. TDP deprem izolatörlerinin üretimi TİS Teknolojik İzolatör Sistemleri A.Ş. tarafından tamamlanmıştır. Yalıtım sistemi ve izolatörleri hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir.

Üretilen cihazın adı TİS Double Pendulum (TDP)
Proje yılı 2021
Toplam üretim adeti 6 (Yapı: 6, Prototip: 0)
İzolatörlerin deplasman kapasitesi ±250 mm
İzolatörlerin düşey yük kapasiteleri 20000 kN