Deprem yalıtımı kavramının bir parçası olduğu deprem mühendisliği alanı, dünyanın en eski mühendislik disiplini olan inşaat mühendisliğinin en yeni ve gelişime en açık alanlarından biridir. Deprem mühendisliği alanının sahip olduğu bu önemli özelliğin farkında olan TİS Teknolojik İzolatör Sistemleri A.Ş., çeşitli deprem mühendisliği problemlerine yaratıcı, yenilikçi ve güvenilir çözümler üretmenin yanı sıra deprem mühendisliği alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları da yapmaktadır.

TİS, Ar-Ge alanında hem kendi bünyesinde, hem de yurt içi ve yurt dışı kurum destekleriyle oluşturup yürüteceği projelerle, ele alınan mühendislik problemlerine yaklaşımı ve yenilikçi çözüm yolları hususunda firmanın kapasitesini ve kalitesini daima ileriye taşımayı hedeflemektedir. TİS, bünyesinde yer alan mühendisler ve birlikte çalıştığı danışmanlarının sahip olduğu akademik kariyer ve çalışmaları; farklı özelliklere sahip, yüksek kalite malzeme ve ürün üretme kapasitesine sahip tesisi ve uluslararası standartlarla uyumlu test yapabilen test ünitesiyle Ar-Ge projelerini başarıyla yürütme ve yenilikçi projeler üretme kapasitesine sahiptir.

Technoslide

TİS Teknolojik İzolatör Sistemleri’nin kuruluşu, alanında dünya çapında çalışmalar yapmış akademik danışmanların katkılarıyla gerçekleşmiş ve firmanın ilk çalışması, rekabetçi ve yenilikçi olmanın anahtarı olan sürtünme malzemesi Technoslide’ın geliştirilmesi olmuştur. Politecnico di Milano ile yapılan iş birliği ile Technoslide, yaklaşık 2 yıl süren ve kapsamlı ve zorlayıcı testlerin sonunda geliştirilmiş ve patenti alınmıştır. Technoslide hem kimyasal içeriği hem de üretim metodolojisiyle piyasada yaygın bulunan saf PTFE malzemesine göre her açıdan daha yüksek performans sağlamaktadır.

TIS Double Pendulum (TDP)

Deprem yalıtımının inşaat mühendisliğinin en yenilikçi ve teknolojik uygulama alanlarından biri olması, bu alanda kullanılan yöntemlerin ve üretilen ürünlerin belirli standartlara sahip olmasını ve sürekli denetim ve geliştirme aşamalarından geçmesini gerektirmektedir. TİS Teknolojik İzolatör Sistemleri de uluslararası standartlarda ürün ve hizmet üretmek için gerekli olan tüm aşamalardan geçerek çalışmalarına başlamıştır. Bu aşamalar kısaca aşağıda listelenmiştir.

  1. Ürün prototiplerinin tasarımı
  2. Üretim yöntem bilgisinin geliştirilmesi ve prototip üretimi
  3. Prototip testlerinin gerçekleştirilmesi
  4. Malzeme ve prototip testlerinin teknik değerlendirmesi ve ürün doğrulaması
  5. Test edilmiş ürünlerin yetkili kuruluşlarca onaylanması
  6. Fabrika üretim kontrol (FPC) sisteminin onaylı kuruluş tarafından onaylanması
  7. Belgelendirme

Bu aşamalar başlarken TİS aynı zamanda, çok değerli bir Ar-Ge faaliyeti sürdürmüş ve bu kapsamda standart muadilinden çok daha yüksek özelliklere sahip olan Technoslide malzemesiyle üretilecek ürünü için kendi standardını (Avrupa Değerlendirme Dokümanı-EAD) yazmış, literatüre geçirmiş ve tüm Avrupa Birliği’nin onayından geçirmiştir (Avrupa Teknik Onayı-ETA).

TIS Pot Bearing (TPB) ve TIS Spherical Bearing (TSB)

TİS Teknolojik İzolatör Sistemleri, faaliyetlerine deprem mühendisliği alanındaki Ar-Ge çalışmalarıyla başlamış olsa da vizyonunu yapı ve ulaştırma mühendisliği alanına genişletmiş ve ürün çeşitliliğini bu alanda da hizmet verecek şekilde artırmaya başlamıştır.

Bu kapsamda, TDP ürününün geliştirilmesinin ardından büyük çoğunlukla köprü ve viyadük gibi ulaşım yapılarında kullanılan yapısal mesnetlerin geliştirilmesi çalışmalarını gerçekleştirmiş ve TDP ile benzer aşamalardan geçerek önce TPB, sonra da TSB ürünlerinin belgelendirme çalışmalarını tamamlayıp satışa sürmüştür.

Araştırma Projeleri

Değişken Sürtünme Yüzeyli Çelik Deprem Yalıtım Cihazı Geliştirilmesi (TÜBİTAK Proje No: 3150962)

TİS Teknolojik İzolatör Sistemleri, destekleyici kuruluş olan TÜBİTAK’ın destekleri ve teşvikleriyle gerçekleştirdiği ilk Ar-Ge projesini, belgelendirmesini tamamladığı TDP ürünü üzerinde yapmıştır. Bu proje kapsamında, çalışma prensipleri ve performansı açısından standart bir ürün olan TDP’ye kıyasla, hedefe göre adaptif bir sürtünme ve enerji sönümleme özelliklerine sahip olacak ve böylelikle daha yüksek performanslı ve ekonomik bir cihaz geliştirme hedeflenmiştir. 2 yıl süreli proje Haziran 2018’de tamamlanmıştır.

SERA Avrupa Birliği Projesi (Proje No: INFRAIA-01-2016-2017)

SERA (Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe) Projesi, Türkiye’den Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İtalya’dan Pavia Üniversitesi ve ABD’den Washington Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen Avrupa Birliği destekli bir araştırma projesidir. TİS Teknolojik İzolatör Sistemleri de Ar-Ge projesi kapsamında geliştirilen ürünleri ve standart ürünleri ile bu projenin paydaşlarından olmuştur. Proje kapsamında Pavia, İtalya’da bulunan EUCENTRE Laboratuvarı’nda mevcut ve geliştirmekte olduğumuz ürünlerin çeşitli ileri performans testleri gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında “Değişken Davranışlı Sürtünmeli Sarkaç Tipi Deprem Yalıtım Birimi” geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bir yıllık proje 2018 yılında tamamlanmıştır.

Binalarda Enerji Sönümleyici Bir Deprem Hücresi Geliştirilmesi (TÜBİTAK Proje No: 5170054)

TİS Teknolojik İzolatör Sistemleri, yenilikçi derem mühendisliği alanındaki Ar-Ge çalışmalarına Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü TÜBİTAK projesiyle devam etmektedir. Proje kapsamında bina tipi yapılarda, deprem sırasında yapıda kalıcı hasar beklenen bölgelere bu hasarı hapsedecek ve deprem enerjisini tamamen sönümleyerek yapının diğer bölgelerinin hasar almasını engelleyecek bir deprem hücresi geliştirilmiştir. Proje, cihazların konseptinin oluşturulması, tasarım, prototip üretimi ve testleri ve gerçek bir çerçeveye uygulanıp test edilmesini içermektedir. 2 yıl süreli proje Nisan 2020’de tamamlanmıştır.