İlk yerli deprem izolatörü fabrikası Ankara’da açıldı-Milliyet Gazetesi Ankara Eki